www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ร่วมเวทีประชาคม หมู่ที่ 14 ,หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 5

ร่วมเวทีประชาคม หมู่ที่ 14 ,หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 5

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นำโดยนายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ พ่อกำนันมานพ ยะทา กำนันตำบลแม่อ้อ ,สารวัตรกำนัน ,สารวัตรแพทย์ ,เจ้าหน้าที่ อบต.แม่อ้อ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่อ้อ และประธานสภา อบต.แม่อ้อ ได้ร่วมเวทีประชาคม หมู่ที่ 14 ,หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 5 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของโครงการการขุดลอกฝายพระราชดำริ ,โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว ,โครงการขุดลอกลำน้ำแม่แก้วและประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) ทั้งนี้ยังได้มอบเช็คอุดหนุน ให้แก่ อสม. ตามโครงการพระราชดำริและได้มอบเช็คเพื่อช่วยเหลือแก่ พ่อจุ่ม ท้าวทอง บ้านเลขที่ 130/18 ตำบลแม่อ้อ ที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 24/8/66 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยแบะครอบครัว