www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

เข้าร่วมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA ) ระดับ SCQA

เข้าร่วมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA ) ระดับ SCQA

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ( นายกสมาคมผู้ปกครอง รร.พานพิเศษพิทยา ) เข้าร่วมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA ) ระดับ SCQA
ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา