www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ประชาคม หมู่ที่ 11,1,8,15

ประชาคม หมู่ที่ 11,1,8,15

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ พ่อกำนันมานพ ยะทา กำนันตำบลแม่อ้อ/สารวัตรกำนัน/สารวัตรแพทย์/เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ/พนักงานจ้าง/เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่อ้อ/ประธานสภาได้ร่วมเวทีประชาคม หมู่ที่ 11,1,8,15 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของของพี่น้องประชาชนและประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) ทั้งนี้ยังได้มอบเช็คอุดหนุน ให้แก่ อสม. ตามโครงการพระราชดำริ ค่ะ