www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์

ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อนำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ พ่อกำนันมานพ ยะทา ได้ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ หมู่ 9 เชื่อมหมู่ 17 และการปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ของพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังได้ติดตามโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนาตำบลแม่อ้อ ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างต้องขออภัยในความไม่สดวก ในการสัญจร เส้นทางนี้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ