www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ร่วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะสัญจร

ร่วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะสัญจร

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 06.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนราชการ/พนักงานจ้าง อบต./ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า/กำนัน/สารวัตรกำนัน/สารวัตรแพทย์/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/และส.อบต.ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะสัญจร ทั้งนี้ยังมี พุทธศาสนิกชน นักศิลนักบุญ วัดแม่แก้วเหนือ ร่วมทำบุญ ตักบาตร เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ของชาวพุทธ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
อีกทั้งยังได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ตำบลแม่อ้อ
ณ วัดแม่แก้วเหนือ