www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่17,2,18 โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องภัยมะเร็งเต้านม โดยมี อสม. กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม้อ้อ เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ ค่ะ